Ziekenzorg Oudergem

Een groep vrijwilligers die voor zieken en gehandicapten het leven wat lichter willen maken.

Door een bezoek, een kleine attentie, een gezellige namiddag, een ontmoetingsdag,
en zelfs een dagreis met de nodige accommodatie.

Ook trachten we informatie te geven aan zieken, gehandicapten, en hun familie over
bestaande hulporganisaties en middelen.

Contact :
L. Marcxstraat 17 - 1160 Oudergem
Tel.: 02 660 53 28