Avenue François-Elie Van Elderen | François-Elie Van Elderenlaan

65. Avenue François-Elie Van Elderen | François-Elie Van Elderenlaan

Le personnage

François-Elie Van Elderen naît à Schaerbeek le 5 août 1899. Il s’installe avec ses parents à Auderghem en 1913 à l’actuelle chaussée de Wavre, n°431 (les numéros ont changé deux fois entre-temps). L’Allemagne nous déclare la guerre la veille de son quinzième anniversaire. Sans hésiter, François se met à la disposition de la patrie et devient soldat-volontaire, matricule 24.223, au 1er régiment d’Artillerie. Il perd la vie face à l’ennemi sur le champ de bataille de Pypegale (Flandre occidentale), le 15 janvier 1916.

L’avenue

Le 4 décembre 1922, le collège échevinal décide de donner les noms de victimes de la Grande Guerre à diverses voies publiques. Celle qui relie la chaussée de Wavre du côté ouest reçoit le nom de François-Elie Van Elderen. L’avenue est raccourcie de moitié; l’autre moitié s’appelle alors avenue des Frères Goemaere (la partie qui relie la petite place à l’actuel square du Sacré-Cœur). Le 19 décembre 1925, le collège décide (point n°4 de l’ordre du jour) de prolonger l’avenue Van Elderen jusqu’au square du Sacré-Cœur et, par la même occasion, de renommer l’avenue des Quatre Maries en avenue des Frères Goemaere. 

(Ce texte est largement inspiré du livre "Auderghem chemins faisant" de Louis Schreyers.)

 
 
 
 
 

65. François-Elie Van Elderenlaan | Avenue François-Elie Van Elderen

Na de Eerste Wereldoorlog moedigde de Nationale Maatschappij voor Goedkope Woningen het aanleggen van tuinwijken aan, in België. Zo werden in ons land in de periode 1920-23 belangrijke opdrachten uitgevoerd, waaronder één in Oudergem gelegen was, in de driehoek gevormd door de Waversesteenweg, de huidige A. Meunierstraat en de gebroeders Goemaerelaan. Reeds op 5 juli 1920 keurde de gemeenteraad de aankoop goed van de gronden, die toen eigendom waren van de erfgenamen van oud-burgemeester Chaudron (rubriek nr. 34).Hiermee was Oudergem één van de eerste gemeenten in België die zo'n project uitvoerde. De tuinwijk werd in 1921 aangelegd volgens plannen van de architecten Vanderslagmolen en Verbist. Het brak met het negentiende-eeuwse stratenpatroon, o.a. door de beperking van het aantal aaneengesloten woningen en door de voortuintjes, waarbij ook hygiëne en wooncomfort een hoofdrol speelden. De bouwvergunning voor het optrekken van meer dan tachtig huizen langsheen vier nieuwe straten en een pleintje, werd aan de maatschappij Les Habitations à Bon Marché toegekend op 9/8/21.

François-Elie Van Elderen is in Schaarbeek geboren, de 5e augustus 1899. Met zijn ouders kwam hij in Oudergem wonen in 1913, op de huidige Waversesteenweg nr. 431 (de nummers zijn sindsdien twee keer veranderd). De dag vóór zijn vijftiende verjaardag verklaart Duitsland ons de oorlog. François aarzelt niet en stelt zich ter beschikking van het vaderland. Hij wordt soldaat-vrijwilliger nr. 24.223 bij het 1e Regiment Artillerie. Hij sterft op het slagveld te Pypegale (W-Vl.), de 15e januari 1916.